احداث تصفيه‌ خانه آب نيروگاه تبريز

 

این پروژه در تاریخ 9/11/1384 از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان به این شرکت ابلاغ گردید. مدت این قرارداد 9 ماه و زمان اتمام 9/8/1385 بوده ، محل اجرای پروژه نیروگاه تبریز و ظرفیت آن 2400 متر مکعب در روز میباشد.

خدماتی که توسط شرکت آبانگان صنعت ارائه گردید عبارت است از: طراحی ، تهیه تجهیزات، تعویض سیستم اسمزمعکوس از ممبران هالو فایبر به نوع اسپیرال واند ، آزمایش، بازرسی و حمل ونصب و راه اندازی.

پروسس:

قبل از ورود آب خام به سیستم اسمز معکوس، به جهت پیش تصفیه  آب خام از واحدهای تصفیه شیمیایی، فیلتر شنی و کربن فعال استفاده میشود و سپس آب پیش تصفیه شده  به سمت سیستم اسمز معکوس پمپاژ می شود. در این سیستم دمای آب قبل از ورود به فیلترهای کارتریج تنظیم و پس از عبور از کارتریج فیلتر ها از طریق پمپ های فشار قوی وارد مخازن تحت فشار حاوی غشاءهای اسمز معکوس می گردد. جهت شستشوی غشاء ها سیستم CIP شامل مخزن ، همزن ،پمپ انتقال و کارتریج فیلتر مدنظر قرار گرفته است.


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید