تصفیه خانه و آزمایشگاه روغن لوکوموتیو

 

 پروژه : بهره برداری ازتصفیه خانه و آزمایشگاه روغن لوکوموتیو ایستگاه آپرین

محل پروژه : ایستگاه آپرین راه آهن تهران

كارفرما: اداره کل  راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع کار : O

شروع پروژه :1384/8/1

مدت پروژه: 12 ماه

در اين پروژه بهره برداري از تاسيسات تصفيه آب صنعتي و همچنين انجام آزمايشات كنترل كيفيت آب و روغن لكوموتيوهاي ايستگاه آپرين اداره كل راه آهن تهران، واقع در اسلام شهر توسط اين شركت در حال انجام مي‌باشد.