تصفیه خانه فاضلاب شهراستهبان

 

این پروژه در تاریخ 22/2/1388 توسط سازمان آب و فاضلاب استان فارس به این شرکت ابلاغ گردید. مدت قراداد 24 ماه، محل اجرای پروژه شهر استهبان و ظرفیت تصفیه فاضلاب 7600 متر مکعب در روز میباشد.

خدماتی که توسط شرکت آبانگان ارائه گردید عبارت است از: عملیات  خاکبرداری ، خاکریزی، بتن ریزی، آرماتور بندی . جهت اجرای لاگونها، کانالهای بتنی ، سرریزها، سازه های بتنی، جاده های ارتباطی بین لاگونها و اطراف محوطه، احداث ساختمانهای جانبی (شامل کلر زنی، نگهبانی، پست برق، و پست پاساژ)، فنس کشی اطراف محوطه تصفیه خانه و تاسیسات برقی و مکانیکی مربوطه و روشنایی محوطه ، تهیه، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه، تاسیسات پیش تصفیه فیزیکی، بهره برداری و نگهداری آزمایشی 6 ماهه، دوران بهره برداری 2 ساله، اجرای ادامه مسیر خط انتقال فاضلاب با لوله های پلی اتیلن به قطر 600 میلیمتر و آموزش نفرات منتخب کارفرما.

سیستم تصفیه در این تصفیه خانه لاگونهای هوادهی می باشد. فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ابتدا وارد آشغالگیر مکانیکی و سپس جهت جداسازی دانه، وارد تانکهای دانه گیری از نوع پیستا می گردد. فاضلاب دانه گیری شده به طور ثقلی به لاگونهای هوادهی انتقال داده می شود. در لاگونهای هوادهی 15 دستگاه هواده سطحی مکانیکی با دور بالا مدنظر قرار گرفته است. فاضلاب خروجی از لاگونهای هوادهی به لاگون های ته نشینی هدایت می شود. برای ضد عفونی فاضلاب تصفیه شده سیستم تزریق گاز کلر از نوع مایع مدنظر قرار گرفته است. 

  ​
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید​​برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید