چشم انداز و ماموریت ها

شرکت آبانگان صنعت  به عنوان یک شرکت هدفمند دارای بیانیه ماموریت به شرح دیل میباشد:


شرکت آبانگان صنعت یک شرکت پیمانکاری EPC بوده که با در اختیار داشتن مدیران و نیروهای متخصص و کارآمد و همکاری با شرکت های داخلی وخارجی، افتخار دارد کلیه خدمات طراحی، مهندسی، ساخت، خرید، اجراء ، نصب و راه اندازی تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب و فاضلاب را با حداقل هزینه و کیفیت مناسبت نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور ارائه نماید.

شرکت آبانگان صنعت می کوشد تا با بهره برداری صحیح و اصولی از منابع و خلق آثاری ماندگار جاودانه شود و با ایجاد اشتغال و تربیت نیروهای متخصص موجبات خودکفایی کشور را فراهم آورد.

شرکت آبانگان صنعت می کوشد تا با نوآوری در اجرای طرحها و پروژه های صنعتی موجبات رضایتمندی کارفرمایان را فراهم آورد.

شرکت آبانگان با اتکا به واحد تحقیق و توسعه همواره پیشرو در ورود به بازارها و فرصت های شغلی جدید می باشد.