تصفیه خانه فاضلاب صنعتی ارس (منطقه آزاد تجاری ارس)

 

این پروژه در تاریخ 1/8/1391 توسط سازمان منطقه آزاد تجاری ارس با عنوان کارفرما به این شرکت ابلاغ گردید، مدت قراداد 24 ماه و زمان اتمام آن 1/8/1393 بوده، محل اجرا ی پروژه شهرک صنعتی ارس و ظرفیت تصفیه فاضلاب 6500 متر مکعب در روز میباشد.

خدماتی که توسط شرکت آبانگان انجام میگیرد عبارت است از: احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب به روش UABR+SBR ، احداث راه دسترسی، تهیه و حمل تجهیزات مکانیکی و برقی، کلیه عملیات اجرایی مربوطه، بهره برداری یک ساله و تهیه لوازم یدکی 5 ساله براساس مشخصات ارائه شده و آموزش نفرات کارفرما.

برای تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی ارس از سیستم تصفیه بیولوژیکی بی هوازی و SBR  استفاده گردیده است در این تصفیه خانه، فاضلاب خام ورودی پس از عبوراز آشغالگیر وارد ایستگاه پمپاژ اولیه گردیده و از طریق پمپ های مستغرق  جهت حذف روغن و چربی به سیستم چربیگیر از نوع DAFوارد و پس از حذف روغن و چربی به واحد متعادلساز هدایت می گردد و از طریق پمپ های مستغرق فاضلاب با دبی ثابت به طرف واحدهای بی هوازی   پمپاژ می گردد. در این واحد قسمتی از حذف مواد آلی از طریق واکنشهای بی هوازی صورت گرفته و سپس به تانک SBR هدایت می گردد. فاضلاب تصفیه شده در واحد  SBRاز طریق دکانتور به کانال کنار تانک SBR هدایت می گردد. جهت ضد عفونی فاضلاب تصفیه شده، فاضلاب وارد تانک تماس کلر گردیده و در تماس با کلر ضد عفونی می گردد. لجن تولیدی در این واحد پس از هضم هوازی از طریق بستر لجن خشک کن  و یا بلت فیلتر پرس آبگیری می گردد. 

 


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید