تصفیه خانه آب شرب شهر بصره(عراق)

 

این پروژه در تاریخ  توسط شرکت الوداد دیار و القدس شریف بعنوان کارفرمای اصلی به  این شرکت ابلاغ گردید. زمان انجام این پروژه 36 ماه و محل اجرای آن شهر بصره و ظرفیت آب تولیدی 4500 متر مکعب در ساعت می باشد.

خدماتی که توسط شرکت آبانگان صنعت ارائه گردید شامل خدمات مهندسی جهت انجام طراحی پایه و جزئیات و مهندسی خرید اعم از مکانیک ، پروسس ، برق و ابزار دقیق و کنترل و تامین کلیه تچهیزات برق و ابزار دقیق می باشد.

در این پروژه آب خام از طریق خط لوله چدنی از رودخانه شط العرب به تصفیه خانه آب پمپاژ می شود. آب خام ورودی پس از اندازه گیری دبی وارد مخازن اختلاط سریع می گردید. در این مخازن آب خام با محلول آلوم به عنوان منعقد کننده مخلوط شده و جهت انجام عملیات فلاکولاسیون وارد مخازن فلاکولاتور از نوع بافلی می شود. جهت جداسازی فلاک ها ی تشکیل شده در مخازن فلاکولاتور آب به سمت 4 عدد تانک ته نشینی هدایت شده و از آنجا آب زلال به فیلترهای شنی از نوع ثقلی تند انتقال داده می شود. آب حاصل از شستشوی معکوس فیلترهاابتدا وارد تانک های بازیافت  و از آنجا به ابتدای تصفیه خانه برگردانده می شود در آب فیلتر شده پس از کلرزنی به مخازن ذخیره انتقال و از طریق پمپ های از نوع اسپیلت به شبکه آب بصره پمپاژ می شود. 

 


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید