پروژه طراحی و خرید تجهیزات ابزار دقیق تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به ظرفیت 102 متر مکعب در ساعت

 

این پروژه در تاریخ 1/1/1384 توسط شرکت ماشین سازی ویژه و شرکت مپنا بعنوان کارفرمای اصلی به این شرکت ابلاغ گردید و در تاریخ 1/3/1385 به اتمام رسید. محل اجرای این پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شهر کرمان و ظرفیت آب تولیدی 2500 متر مکعب در روز میباشد.

خدماتی که توسط شرکت آبانگان صنعت ارائه گردید عبارت است از : خدمات مهندسی جهت انجام طراحی پایه و جزئیات و مهندسی خرید اعم از مکانیک، پروسس، لوله کشی ، برق، ابزار دقیق و کنترل. در ضمن انجام خرید تجهیزات ابزار دقیق براساس پروفرمای نهایی تائید شده از طرف شرکت مپنا به عهده این شرکت بوده است

برای تولید 2500 مترمکعب در روز آب دمین باهدایت الکتریکی کمتر از 1/0 میکرو زیمنس بر سانتی متر از یک سیستم تبادل یونی شامل ایستگاه پمپاژ آب خام، فیلتر شنی ، ستون تبادل کاتیونی ، دی آریایتور ، ستون تبادل آنیونی و ستون بستر مخلوط (mixedbed ) استفاده شده است. دراین طرح برای احیاء ستونهای کاتیونی و آنیونی به ترتیب از اسید سولفوریک و سود استفاده گردیده است .

 برای افزایش خلوص آب کندانس HRSG از چهار فیلتر از نوع precoatبه ظرفیت هر کدام 600 متر مکعب در ساعت استفاده شده است . این فیلترها برای حذف جامدات معلق و جامدات محلول از آب کندانس طراحی شده اند. آب تولیدی در این واحد به عنوان آب خوراک بویلرهای با فشار بالا در نیروگاه کرمان مورد استفاده قرار می گیرند. 

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید