عملیات اجرایی احداث، خرید، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه آب شرب و تاسیسات آبگیر سد ماشکید علیا

 

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

مشاور/دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور ری آب

 

     در طرح حاضر هدف انتقال آب از ابگیر سد ماشکید علیا به محل تصفیه خانه میباشد  .آب انتقالی از سد توسط لوله با قطر 600 میلیمتر به محل شیرخانه انتقال یافته و توسط انشعاب 250 میلیمتر به محل ایستگاه پمپاژ شماره 1 انتقال می یابد.  از این ایستگاه که پمپ های آن به صورت چاله تر نصب می شود ، آب توسط خط لوله فولادی با سایز 500 میلیمتر با حدود 1400 متر به تصفیه خانه انتقال می یابد . آب پس از طی فرایند پیش تصفیه در سازه زلالساز وارد واحد فیلتراسیون شده و پس از تصفیه و کلرزنی وارد مخزن 3000 متر مکعبی آب پاک می گردد.  این مخزن شامل دو قل می باشد که دارای چاله پمپاژ است و پمپهای ایستگاه پمپاژ 2 در آن نصب می گردد. پمپاژ به دو قسمت جداگانه تقسیم می شود که یک خط مشترک به دو شهر سوران و هیدوچ و در خط دوم ، پمپاژ به سمت شهر مهرستان (زابلی)صورت می گیرد . محدوده عملیات ساخت تصفیه خانه ، شامل عملیات سیویل و تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات ، از واحد شیر قطع و وصل جریان ورودی شروع شده و تا لوله خروجی آب تصفیه شده از حوضچه دبی سنج خروجی مخزن آب پاک تصفیه خانه ادامه پیدا می کند .ظرفیت تصفیه خانه آب شرب ماشکید علیا برابر 200 لیتر بر ثانیه می باشد و فرایند تصفیه مورد استفاده در آن ، فرایند تصفیه متعارف مورد استفاده جهت آب های سطحی است . این فرایند شامل بخش گندزدایی ، زلالسازی ( شامل انعقاد، لخته سازی و ته نشینی ) و صاف سازی است.

 

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید