تصفیه خانه آب و فاضلاب سعید آباد

 

این قرارداد در تاریخ 18/6/1394 توسط سازمان آب و فاضلاب روستایی استان تهران با عنوان کارفرما به این شرکت ابلاغ گردید. مدت قرارداد 8 ماه و زمان اتمام آن 18/02/1395 بوده، محل اجرای پروژه شهر استان پردیس روستای سعید آباد واقع در استان تهران و ظرفیت تصفیه پساب 216 متر مکعب در روز میباشد. خدماتی که توسط شرکت آبانگان صنعت انجام میگیرد عبارت است از: انجام کلیه عملیات طراحی و مهندسی شامل طراحی پایه، طراحی تفضیلی و تهیه نقشه های اجرایی، تهیه و تدارک، خرید کلیه تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور، حمل و نقل، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی، آموزش، بهره برداری دو ساله .