ارتباط با ما

دفتر مرکزی :

آدرس:                            تهران، خيابان دكتر بهشتي، خيابان ميرزاي شيرازي، ساختمان شماره 246، واحد اول, دوم و سوم

كد پستي:                      75115-15969

تلفن:                             9-88557647   ,  5-88106874    ,  9-88482318  (021)

دورنگار:                          88557650

پست الكترونيكي:            info@abangansanat.com

وب سایت:                     www.abangansanat.com

 

واحد تولید تجهیزات صنعتی

آدرس:     بزرگراه تهران-قم، بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، خیابان استقلال، کوچه سوم

تلفن: 56225568