تصفیه خانه فاضلاب شهر نجف آباد

 

این پروژه در تاریخ 1/12/1389 توسط سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان به این شرکت ابلاغ گردید. مدت اجرای پروژه 10 ماه ، محل اجرا، شهر نجف آباد و ظرفیت تصفیه فاضلاب 21000 متر مکعب در روز میباشد.

خدماتی که توسط شرکت آبانگان صنعت ارائه گردید عبارت است از: تهیه و ساخت تجهیزات الکترومکانیکال ، آزمایش در کارخانه سازنده ، حمل به انبار کارفرما، نصب ، آزمایش و راه اندازی، تهیه دستورالعمل های بهره برداری و راهبری تاسیسات، آموزش نفرات منتخب کارفرما، بهره برداری آزمایشی از تاسیسات به مدت 3 ماه پس از اتمام کارو قبل از تحویل موقت و تحویل قطعی

سیستم تصفیه در این تصفیه خانه لاگون های هوادهی همراه با برگشت لجن می باشد. فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ابتدا وارد آشغالگیر و سپس جهت جداسازی دانه، وارد تانک دانه گیر از نوع مستطیلی و همراه هوادهی می شود. فاضلاب دانه گیری شده از طریق پمپ های ارشمیدسی به لاگونهای هوادهی پمپاژ می شود. در لاگونهای هوادهی 36 دستگاه هواده سطحی مکانیکی با دور پایین مدنظر قرار گرفته است. فاضلاب خروجی از لاگونهای هوادهی به دو تانک ته نشینی از نوع دایره ای با قطر 34 متر هدایت می شود. قسمتی از لجن جمع آوری شده در کف این تانک از طریق پمپهای مستغرق به ابتدای ورود به لاگونهای هوادهی برگشت داده می شود و آب زلال خروجی از تانک ته نشینی نیز برای ضد عفونی به تانکهای تماس کلر هدایت می گردد. برای ضد عفونی فاضلاب تصفیه شده سیستم تزریق گاز کلر از نوع گازی مدنظر قرار گرفته است. دو لاگون ته نشینی نیز در این تصفیه خانه اجرا گردیده است و امکان انتقال فاضلاب خروجی از لاگونهای هوادهی به این لاگونها وجود دارد . 


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید